Zmluva o dielo číslo ZoD 02
Zmluva o dodávke plynu
Záložná zmluva 406/208/2012
Záložná zmluva 0092-PRB/2012/Z

Zmluva o prevádzkovaní 40/07/43287/13
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 65/2013/RCS
Zmluva o údržbe plynárenského zariadenia ZoÚaO 65/2013/RCS

ROP 2011
Príloha

Výkon zákona 546/2010
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
Príloha 4

Oznam rekonštrukcia verejného osvetlenia
Zmluva 13/50/10/22600/008
Dodatok č.01 k zmluve o dodávke plynu
Dodatok č.1 k zmluve o vystavení záruky č. 309/2011/BZ
Zmluva o zriadeni ZP
Zmluva o vystaveni zaruky
Dohoda o blankozmenke
Zmluva 406/280/2012
Zmluva 9/EE/2012
Dodatok č.1
Dodatok2 k zml.260410
Zmluva 7997508U01 Dodatok A-4
Zmluva 8613808U01
stránka vo výstavbe

ousalgovce@wircom.sk

+421 38 5395 124